تلفن :

021-66688600

021-66690444

فکس :

021-66607758

همراه :

0912-2344146

0912-3268990

آدرس :

تهران ، آذری، 45 متری زرند، ایستگاه حسینی ، پاساژ راهسازان، پلاک 10